Registreringsskjema
Velkommen til vår frivilligportal! Portalen er vårt viktigste verktøy i administrasjon av frivillige i Kirkens Bymisjon. Dette skjemaet gjelder Oslo, Lillestrøm og Innlandet/Gjøvik.
Personalia Sted/by Bekreft Kvittering
Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å ta kontakt.

Personalia
Kontaktinfo
Språk